Disclaimers

Medische Disclaimer


Informatie die u op refluxstoppen vindt is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Negeer nooit professioneel medisch advies en vraag steeds raad en advies aan een professionele arts of geneesheer voor u een behandeling, medicatie of supplementen start.


De eigenaar, oprichter, affiliates, verkopers of persooneelsleden van Refluxstoppen.com verkopen geen medicatie of supplementen. Wij bieden advies, voornamelijk voedingsadvies op basis van rapporten, e-boeks, audio files en video’s.

De eigenaar, oprichter, affiliates, verkopers of persooneelsleden van Refluxstoppen.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor advies, loop van de behandeling, diagnose of enige andere informatie, diensten of producten die u verkrijgt via deze site.


Persoonlijke Disclaimer


Ik ben geen arts. De door mij verstrekte informatie is gebaseerd op 6 jaar van persoonlijke ervaring, testen, experimenteren en het lezen van tientallen boeken omtrent het menselijke lichaam en voeding. Aanbevelingen over voeding, supplementen of levensstijl dienen te worden besproken tussen u en uw arts.


Resultaten Disclaimer


Alle succesverhalen weergegeven op onze website, blog, e-boeks, rapporten en video’s zijn echt en doorgestuurd door klanten. Er is geen garantie dat u dezelfde resultaten als weergegeven succesverhalen ontvangt aangezien deze verschillen per individu.


Zoals bij alles kunnen de resultaten variëren en is gebaseerd op verscheidene aspecten. Er zijn geen garanties met betrekking tot de mate van succes die zich kunnen voordoen. Elk individu zijn succes hangt af van zijn of haar achtergrond, toewijding, verlangen en motivatie. Het gebruik van onze informatie, producten en diensten  moet worden gebaseerd op uw eigen diligentie en u bent akkoord dat refluxstoppen.com niet aansprakelijk is voor enig succes of falen die direct of indirect gerelateerd zijn aan de aankoop en het gebruik van onze informatie, producten en diensten.


Laatst geupdate op 9 februari 2019

© 2024 Refluxstoppen